Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Spotkanie informacyjne – Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” zaprasza podmioty z obszaru LGD organizujące edukację pozaformalną na spotkanie informacyjne pt.
Projekt Grantowy w ramach przedsięwzięcia LSR P.2.4 Wsparcie uczniów w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień poza edukacją formalną

Spotkanie odbędzie się 11 lipca 2024 r. (czwartek), w godz. od 10.00 do 13.00, w Świetlicy Wiejskiej, Winne Podbukowina 37

Program spotkania:
10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników i otwarcie spotkania
10.15 – 10.45 Przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach naboru wg Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
10.45 – 11.30 Projekty Grantowe LGD finansowane z EFS+. Ogólne założenia dot. naboru. Stosowanie polityk horyzontalnych UE;
11.30 – 11.50 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców;
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 12.30 Wzór Propozycji zadania (fiszki) i Wniosku;
12.30 – 13.00 Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału do 09.07.2024r.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura LGD na e-mail lgdpogorze@interia.eu lub poinformować telefonicznie na numer 166511687.

W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko uczestnika.

Jeżeli posiadają Państwo specjalne potrzeby (dotyczy osób z niepełnosprawnością) prosimy poinformować Biuro LGD, celem zapewnienia dostępności spotkania. Można zgłosić np. potrzeby żywieniowe, potrzebę przygotowania materiałów informacyjnych drukowanych większą czcionką lub inne.

Budynek, w którym odbędzie się spotkanie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do pobrania:

Plakat informujący o spotkaniu – plik .pdf

Plakat informujący o spotkaniu – plik .jpg

Logotypy do wniosków EFS+
Logotypy do wniosków EFS+