Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

O Nas

WITAMY NA STRONIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA “POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE”

Rolą LGD jest wdrożenie założeń Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność i osiągnięcie wskazanych w niej celów, co ma przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich objętych strategią. Wspierane kierunki rozwoju zostały wypracowane z udziałem lokalnej społeczności, w tym z przedstawicielami sektora gospodarczego, społecznego i publicznego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko- Dynowskie” (LGD) od 2008r. przyczynia się do wspierania rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin członkowskich. Obecnie realizuje działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Głównym zadaniem LGD jes wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Dynów, Dubiecko, Jawornik Polski, Krzywcza Markowa, Rokietnica i miasta Dynów. Dokument Strategii wyznacza cele, których osiągnięcie uzależnione jest od realizacji konkretnych przedsięwzięć, skierowanych m.in. do podmiotów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, a także do osób fizycznych, które zamierzają podjąć po raz pierwszy działalność gospodarczą.