czwartek, 13 czerwca, 2024

Archiwum naborów

Nabór archiwalny na rozwój działalności gospodarczej: 

Nabór wniosków Nr 1/2016

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2016

Nabory archiwalne na podejmowanie działalności gospodarczej: 

Nabór wniosków Nr 2/2016

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2016
Wyniki ponownej oceny operacji w ramach Naboru 2/2016 w związku z wniesionymi protestami.

Nabór wniosków Nr 1/2019 – ogłoszenie z 01.07.2019 – termin trwania naboru od 29.07.2019 do 19.08.2019.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2019
Wyniki dokonania autokontroli w ramach Naboru 1/2019 w związku z wniesionymi protestami.
Wyniki dokonania ponownej oceny w związku z protestami dot. naboru 1/2019

Nabór wniosków nr 1/2020 – ogłoszenie z dnia 16.07.2020 r. – termin trwania naboru od 10.08.2020 do 25.08.2020r.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2020

Wyniki dokonania autokontroli w ramach naboru 1/2020 w związku z wniesionymi protestami

Wyniki dokonania ponownej oceny w związku z protestami – dot. naboru 1/2020

Nabór wniosków nr 1/2022 – ogłoszenie z dnia 28.12.2021r. – termin trwania naboru od 14.01.2022 do 28.01.2022r.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2022

Nabór wniosków nr 1/2023 – ogłoszenie z 05.05.2023 – termin trwania naboru od 29.05.2023 do 14.06.2023r.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2023

Nabory archiwalne na projekty związane z rozwojem obszaru (infrastrukturalne):

Nabór wniosków Nr 3/2016 na Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 3/2016

Nabór wniosków Nr 4/2016 na Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 4/2016

Nabór wniosków Nr 5/2016 na poprawę estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 5/2016

Nabór wniosków Nr 2/2019 – ogłoszenie z 12.08.2019 – termin trwania naboru od 09.09.2019 do 27.09.2019

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2019

Nabór wniosków Nr 3/2019 – ogłoszenie z 12.08.2019 – termin trwania naboru od 09.09.2019 do 27.09.2019

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 3/2019

Nabór wniosków Nr 2/2020 – ogłoszenie z 14.08.2020 – termin trwania naboru od 10.09.2020 do 24.09.2020

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2020

Nabór wniosków Nr 1/2021 – ogłoszenie z 12.05.2021 – termin trwania naboru od 01.06.2021 do 16.06.2021

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2021

Nabór wniosków Nr 2/2021 – ogłoszenie z 22.11.2021 – termin trwania naboru od 07.12.2021 do 21.12.2021

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2021

Nabór wniosków nr 2/2022 – termin trwania od 01.12.2022 do 15.12.2022, ogłoszenie z 08.11.2022 r

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2022


Nabory archiwalne do projektów grantowych:

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2017/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2017/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 2/2017/G

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2019/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2019/G

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2019/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 2/2019/G

Nabór wniosków o powierzenie Grantów Nr 1/2020/G

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020/G

Nabór wniosków o powierzenie Grantów Nr 1/2021/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2021/G