środa, 17 kwietnia, 2024

Deklaracje Członkowskie

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, firmy, organizacje, stowarzyszenia działające na terenie LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej, chcą zmieniać swoje otoczenie i mieć współudział w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru działania stowarzyszenia.

Aby zostać naszym członkiem trzeba wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją do Zarządu LGD, który podejmuje decyzję o przyjęciu nowego Członka.

Do pobrania   Deklaracja Przystąpienia do LGD

RODO (informacja)

Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia jest Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz w przypadku przyjęcia w poczet członków w celu realizacji praw i obowiązków członka stowarzyszenia.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy  Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Podanie danych jest wymagane do uzyskania statusu członka stowarzyszenia i realizacji jego praw i obowiązków.

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Dane będą przetwarzane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe).

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.