czwartek, 13 czerwca, 2024

Projekt Grantowy “Zakup wyposażenia…”

Tytuł projektu: “Zakup wyposażenia przez organizacje kultywujące lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe.”

Celem operacji jest “Zachowywanie lokalnych tradycji kulturowych poprzez zakup strojów oraz instrumentów przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie.” Kwota dofinansowania 82.200,00 zł. Projekt obejmuje 7 zadań realizowanych przez Grantobiorców wyłonionych w konkursie o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Oto one:

✔️ Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz – Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Bachórzu,
✔️ Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy – Tytuł zadania: Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych,
✔️ Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanicy – Tytuł zadania: Wsparcie działalności KGW Ulanica poprzez zakup strojów ludowych,
✔️Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku – Tytuł zadania: „Zakup strojów dla Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku”,
✔️Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie. – Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie.,
✔️Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawce – Tytuł zadania: Zakup hełmów paradnych dla OSP Tarnawka
✔️Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie – Tytuł zadania: Wyposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie