Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Dokumenty do pobrania dot. LSR 2023-2029

 1. Umowa ramowa z dnia 09.01.2024 r. /opublikowano 29.01.2024/; Aneks nr 1 z dnia 07.03.2024 /opublikowano 07.03.2024/
 2. Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 wraz z załącznikami – skan /opublikowano 29.01.2024/ (LSR wersja edytowalna plik pdf.)
 3. Plan Komunikacji z lokalną społecznością – skan /opublikowano 29.01.2024/ (Plan komunikacji wersja edytowalna, plik pdf)
 4. Harmonogramy realizacji Planu Komunikacji
 5. Statut LGD /opublikowano 29.01.2024/
 6. Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych w zakresie zarządzania LSR
 7. Lista Członków LGD stan na dzień 20.05.2024 /opublikowano 24.05.2024/
 8. Lista członków Zarządu LGD – działającego od 23.05.2024 /opublikowano 24.05.2024/
 9. Lista członków Rady LGD  – działającej od 23.05.2024 /opublikowano 24.05.2024/
 10. Regulamin Rady LGD
 11. Protokoły Rady LGD od 2024r.
 12. Harmonogram naborów wniosków o wsparcie
 13. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów i Grantobiorców realizujących projekty w ramach LSR na lata 2023-2029
 14. Regulamin świadczenia doradztwa przez biuro LGD; zał. 1 Karta doradztwa; zał. 2 Ankieta badania zadow. /opublikowano 29.01.2024/
 15. Procedura uchwalania i zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru /opublikowano 29.01.2024/
 16. Wniosek o wpis do “Rejestru podmiotów otwartych na współpracę” prowadzonego przez Biuro LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” /opublikowano 07.03.2024/

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ad. 7 Lista Członków LGD /opublikowano 29.01.2024/

Ad. 8 Lista członków Zarządu LGD – działającego od 18.06.2020 /opublikowano 29.01.2024/

Ad. 9 Lista członków Rady LGD  – działającej od 25.05.2023 /opublikowano 29.01.2024/