czwartek, 13 czerwca, 2024

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD LGD
kadencja 2024-2028
1. Jacek Grzegorzak – Prezes Zarządu LGD
2. Aleksander Cwynar – Wiceprezes Zarządu
3. Zygmunt Frańczak – Wiceprezes Zarządu
4. Jan Solarz – Sekretarz
5. Maria Pałac  – Skarbnik
6. Zygmunt Sobol – Członek
7. Jerzy Kondrat – Członek

KOMISJA REWIZYJNA 
kadencja 2024-2028
1. Antoni Bała – Przewodniczący
2. Jacek Hendzel – Z-ca Przewodniczącego
3. Mieczysław Klimko
4. Mariola Kaczor
5. Anna Kot
6. Łukasz Domin
7. Piotr Tucki

RADA LGD – ORGAN DECYZYJNY
kadencja 2023-2027

1 Bożena Gmyrek – Przewodnicząca
2 Wacław Pawłowski – Z-ca Przewodniczącej
3 Łukasz Kawaliło
4 Wojciech Piech
5 Henryk Mazur
6 Karolina Gmyrek
7 Damian Budnik
8 Marcin Prawecki
9 Wojciech Dołęga
10 Renata Hawro
11 Józef Mudryk
12 Robert Maniawski
13 Beata Worotyłko – Sekretarz
14 Robert Szybiak