wtorek, 28 maja, 2024

Dokumenty do pobrania

1 STATUT LGD

2 UMOWA RAMOWA,   Aneks nr 1Aneks nr 2Aneks nr 3Aneks nr 4, Aneks nr 5, Aneks nr 6, Aneks nr 7, Aneks nr 8, Aneks nr 9,  Aneks nr 10, Aneks nr 11, Aneks nr 12, Aneks nr 13, Aneks nr 14

3 PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 05.04.2023

4 PLAN KOMUNIKACJI,

5 BUDŻET I PLAN FINANSOWY – obowiązujący od 05.04.2023
6 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO – obowiązująca od 05.04.2023

7 PLAN SZKOLEŃ

8 REGULAMIN PRACY BIURA

9 SKŁAD RADY LGD  działający od 23.05.2024 r.

10  SKŁAD ZARZĄDU LGD – działający od 23.05.2024

11 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

12 OPISY STANOWISK PRACOWNIKÓW

13 Regulamin Rady

14 HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 05.04.2023

15 PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do naboru 2/2022

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia cele oraz zakładane wskaźniki,
Załącznik nr 2 Karta zgodności z ogłoszeniem o naborze,
Załącznik nr 3 Karta kontrolna wniosku,
Załącznik nr 4 Karta oceny zgodności operacji z LSR, w tym z Programem,
Załącznik nr 5 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru  – rozwój działalności,
Załącznik nr 6 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru  – podejmowanie działalności,
Załącznik nr 7 Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru  – inne,
Załącznik nr 8 Wzór deklaracji bezstronności i poufności


16 PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – dokument obowiązujący do Naborów 1/2021/G

17 Procedura_uchwalania_i_zmiany_lokalnych_kryteriów_wyboru

18 Lokalne Kryteria Wyboru – OPERACJE INNE NIŻ GRANTY

19 Lokalne Kryteria Wyboru – OPERACJE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

20 Lokalne Kryteria Wyboru – PROJEKTY GRANTOWE

21 Lokalne Kryteria Wyboru – PREMIE (podejmowanie działalności gospodarczej)

22 Formularz wniosku w sprawie zmian zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

23 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – funkcjonowanie LGD:

24  Ankieta monitorująca dla Beneficjentów i Grantobiorców


Dokumenty archiwalne:

STATUT_LGD obowiązujący do 25.05.2023r.

REGULAMIN RADY obowiązujący do 25.05.2023r.


PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – dokument obowiązujący do Naborów 1/2019/G, 2/2019/G


PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do Naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6Załącznik nr 7, Załącznik nr 8.


PROCEDURA – oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców– dokument obowiązujący do Naborów 1/2017/G, 2/2017/G

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6,   Załącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 2 do Umowy; Załącznik nr 3 do Umowy;   Załącznik nr 4 do Umowy;  Załącznik nr 7, Załącznik nr 8.


PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do Naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 1/2020

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4,Załącznik nr 5, Załącznik nr 6,Załącznik nr 7, Załącznik nr 8


PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – dokument obowiązujący do Naborów 1/2019/G, 2/2019/G

Załącznik nr 1,Załącznik nr 2,Załącznik nr 3,Załącznik nr 4,Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 2 do UmowyZałącznik nr 3 do Umowy; Załącznik nr 4 do Umowy;Załącznik nr 7,Załącznik nr 8


PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do Naborów 1/2021, 2/2021, 1/2022


SKŁAD RADY LGD  działający do 23.05.2024 r.

SKŁAD RADY LGD  działający do 25.05.2023 r.

SKŁAD RADY LGD  działający do 12.12.2019 r.

SKŁAD RADY LGD działający do 12.12.2018 r.

SKŁAD RADY LGD działający do 19.06.2018 r.

SKŁAD RADY LGD działający do 31.12.2017r.


SKŁAD ZARZĄDU LGD – działający do 23.05.2024 r.

SKŁAD ZARZĄDU LGD działający do 18.06.2020 r.

SKŁAD ZARZĄDU LGD działający do 12.12.2018 r.


Budżet i plan finansowy  –  obowiązujący od 20.09.2017 do 05.06.2019

BUDŻET I PLAN FINANSOWY –  obowiązujący od 06.06.2019 do 23.04.2020

BUDŻET I PLAN FINANSOWY – obowiązujący od 24.04.2020 do 28.09.2021

BUDŻET I PLAN FINANSOWY – obowiązujący od 29.09.2021 do 04.04.2023

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący do 05.06.2019

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 06.06.2019 do 23.04.2020

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 24.04.2020

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 18.01.2021

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 29.09.2021


STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO obowiązująca do 06.06.2019

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO obowiązująca do 23.04.2020

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO – obowiązująca od 18.01.2021

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO – obowiązująca od 29.09.2021


HARMONOGRAM NABORÓW– obowiązujący do 27.07.2020

HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 28.07.2020

HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 18.01.2021

HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 29.09.2021

HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 19.10.2022