Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Harmonogram naborów wniosków o wsparcie – LSR 2023-2029

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o wsparcie na 2024r. – aktualizacja nr 1 /opublikowano 28.06.2024/

Harmonogram naborów wniosków o wsparcie na 2024r. – aktualizacja nr 1 – wersja dostępna cyfrowo /opublikowano 28.06.2024/

Aktualizacja nr 1 Harmonogramu polega na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.


Informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny.
Zgodnie z art. 18c, ust. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1554.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału.
Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.

Harmonogram naborów wniosków o wsparcie na 2024r. /opublikowano 07.03.2024/