Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Kontakt


Adres siedziby:

Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko-Dynowskie”
Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko

Biuro tel/fax: 16 / 65 11 687,
e-mail: lgdpogorze@interia.eu

 Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku od godz 8:00 do 16:00

Prezes zarządu: mgr inż. Jacek Grzegorzak

Dyrektor biura: mgr Agata Szmulik,    tel: 795 577 344, aszmulik@lgdpogorze.eu

Główny specjalista ds. wdrażania i koordynacji projektów: mgr Mirosława Marszałek-Pełzak


NUMER KONTA BANKOWEGO LGD “POGÓRZE PRZEMYSKO – DYNOWSKIE”:
87 9093 1020 2002 0210 6177 0001

RODO (kontakt) 

Administratorem danych osobowych kontaktowych jest  Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt realizowany przy użyciu danych kontaktowych stowarzyszenia.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Lokalnej Grupy Działania ”Pogórze Przemysko – Dynowskie”, w szczególności obsługujący udostępnione na stronie internetowej kontakty telefoniczne i e-mailowe.

Podanie danych jest wymagane w celu uzyskania informacji od stowarzyszenia.

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy, tzw. RODO.

Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane będą przetwarzane tak długo jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe) w celach dowodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.