Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Warunki przyznawania dotacji w LGD – wytyczne szczegółowe

Informacja dla wszystkich zainteresowanych dotacjami w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 na obszarze naszej Lokalnej Grupy Działania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło “Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają:

  1. warunki przyznawania pomocy;
  2. rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
  3. warunki realizacji operacji;
  4. formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
  5. warunki wypłaty pomocy;
  6. zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

Link do strony MRiRW gdzie znajdują się opublikowane wytyczne szczegółowe.

Do pobrania Wytyczne Szczegółowe – Wdrażanie LSR

Do pobrania Wytyczne podstawowe pomoc finansowa w ramach PSWPR