czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Informacja w sprawie terminów naborów

Mamy wiele zapytań od naszych mieszkańców, o to kiedy ruszymy z dotacjami dla firm (na rozwój istniejących, tworzenie nowych) oraz w sprawie możliwości utworzenia i rozwoju agroturystyki czy zagrody edukacyjnej.

Informujemy, że terminy naborów uzależnione są od tego kiedy ARiMR przygotuje system do elektronicznego składania wniosków, a z pisma które otrzymaliśmy nie będzie to wcześniej jak po 20 września tego roku.

Na stronie internetowej LGD w zakładce “Dokumenty do pobrania dot. LSR 2023-2029” został opublikowany Harmonogram naborów na 2024r. Jeśli tylko będzie to możliwe, to w listopadzie tego roku ogłoszone zostaną nabory na wsparcie dla pozarolniczych funkcji gospodarstw (Kwota pomocy do 85% kosztów kwalifikowanych) oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw (kwota pomocy do 65% kosztów kwalifikowanych).

Czekamy też na wydanie Wytycznej szczegółowej w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej, którą przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabory zostaną poprzedzone spotkaniami informacyjnymi. Pracownicy Biura LGD będą też świadczyli bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji.

W grudniu 2024 przewidujemy także ogłoszenie naboru na wsparcie zdolności uczniów poza edukacją formalną. (Nabór finansowany ze środków EFS+) Zostanie poprzedzony spotkaniem informacyjnym oraz będą zbierane propozycje zadań do realizacji na terenie LGD w tym zakresie.

W tym momencie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przeanalizowania kryteriów rankingujących wnioski. Trwają konsultacje Lokalnych Kryteriów Wyboru zachęcamy do zgłoszenia swoich uwag, propozycji zmian, nowych pomysłów na wprowadzenie kryterium punktowego.