Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Zapraszamy na konsultacje społeczne dot. Lokalnych Kryteriów Wyboru

Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza
mieszkańców gmin członkowskich, przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, OSP, KGW i innych NGO, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, szczególnie przyszłych wnioskodawców i grantobiorców

na konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i Grantobiorców, które będą miały zastosowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029.

Kryteria wyboru mają na celu ukierunkować projekty na rozwiązania odpowiadające założeniom wynikającym z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz mają pozwolić wybrać te operacje, które w optymalny sposób przyczynią się do rozwoju naszego obszaru. Dokument Strategii na lata 2023-2029, który w rozdziale 6 wskazuje opis celów i przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji, a także załączniki z podziałem budżetu na poszczególne przedsięwzięcia oraz wskaźniki im przypisane został opublikowany w zakładce “Dokumenty do pobrania dot. LSR 2023-2029”.

Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi przemyśleniami, czekamy na wnioski i uwagi, sugestie i opinie. Może coś wymaga lepszego wyjaśnienia, doprecyzowania.

Miejsce i termin zgłaszania uwag:
Uzupełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście do biura LGD (Nienadowa 502A) bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres lgdpogorze@interia.eu w terminie do 01.03.2024 r.

Uwaga! Termin konsultacji przedłużamy do 30.04.2024r.

Do pobrania:
Lokalne Kryteria Wyboru Operacji i Grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” – projekt do konsultacji z dn. 07.02.2024r.

Formularz zgłaszania uwag