Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Podpisana umowa na Projekt Grantowy z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

Uwaga Grantobiorcy projektu “Zakup wyposażenia przez organizacje kultywujące lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe.”, którego celem jest “Zachowywanie lokalnych tradycji kulturowych poprzez zakup strojów oraz instrumentów przez organizacje pozarządowe z obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie.”
🖊- umowa o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a LGD została podpisana 25.05.2020 r. W związku z tym zapraszamy do Biura na podpisanie umów o powierzenie grantów reprezentantów następujących organizacji:
✔️Stowarzyszenia Kobiet Wsi Bachórz – Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Bachórzu,
✔️Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy – Tytuł zadania: Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych,
✔️Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanicy – Tytuł zadania: Wsparcie działalności KGW Ulanica poprzez zakup strojów ludowych,
✔️Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku – Tytuł zadania: „Zakup strojów dla Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku”,
✔️Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie. – Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie.,
✔️Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawce – Tytuł zadania: Zakup hełmów paradnych dla OSP Tarnawka
✔️Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie – Tytuł zadania: Wyposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.