Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Konkursy „Dbam o środowisko, korzystam z OZE” dla mieszkańców Gmin członkowskich LGD

Konkursy są organizowane w ramach Planu Komunikacji LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie” jako kampania informacyjna, której celem jest podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, w tym propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę w ramach jednej z 3 kategorii wiekowych: Kategoria I – klasy I-IV, Kategoria II – klasy V-VIII, Kategoria III – szkoły średnie i dorośli. Prace konkursowe w formie dowolnej powinny przedstawiać ciekawe zagadnienia związane z ochroną środowiska, w tym rozwiązań dotyczących OZE, własnych doświadczeń i opinii z tym związanych, rozwiązań stosowanych w swoim otoczeniu: domu/ogrodzie/gospodarstwie.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 31.08.2020 r. do Biura LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Szczegóły konkursów znajdują się w załączonych regulaminach.

Prosimy pobrać właściwy regulamin ze względu na miejsce zamieszkania!

Regulamin konkursu dla Gminy Dubiecko

Regulamin konkursu dla Gminy Dynów

Regulamin konkursu dla Miasta Dynów

Regulamin konkursu dla Gminy Jawornik Polski

Regulamin konkursu dla Gminy Krzywcza

Regulamin konkursu dla Gminy Markowa

Regulamin konkursu dla Gminy Rokietnica

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.