sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Podpisano Aneks nr 8 do umowy ramowej

Miło nam poinformować, że budżet Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” został zwiększony o kolejne 590 tys. zł. Jest to II bonus, który przyznało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym LGD, które osiągnęły wysoki poziom wartości zawartych umów o przyznanie pomocy na dzień 31.08.2019r.

W związku z tym, w dniu 14.05.2020 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” został podpisany Aneks nr 8 do tzw. Umowy Ramowej. Na naszej stronie internetowej w zakładce PROW 2014-2020, Dokumenty do pobrania odnajdziecie Państwo zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego oraz nowy Harmonogram naborów wniosków, który dzięki „bonusowi” przewiduje ogłoszenie w II półroczu 2020r. dwóch naborów wniosków na tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz na wsparcie działalność służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego.