Dokumenty do pobrania

1 STATUT_LGD

2 UMOWA RAMOWA,   Aneks nr 1Aneks nr 2Aneks nr 3Aneks nr 4, Aneks nr 5, Aneks nr 6, Aneks nr 7, Aneks nr 8, Aneks nr 9,  Aneks nr 10, Aneks nr 11

3 PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 18.01.2021

4 PLAN KOMUNIKACJI,

5 BUDŻET I PLAN FINANSOWY – obowiązujący od 24.04.2020

6 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO – obowiązująca od 18.01.2021

7 PLAN SZKOLEŃ

8 SKŁAD RADY LGD  – działający od 12.12.2019 r.

9  SKŁAD ZARZĄDU LGD – działający od 18.06.2020

10 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

11 OPISY STANOWISK PRACOWNIKÓW

12 REGULAMIN RADY

13 HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 18.01.2021

14 PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do Naborów 1/2021

15 PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – dokument obowiązujący do Naborów 1/2021/G

16 Procedura_uchwalania_i_zmiany_lokalnych_kryteriów_wyboru

17 Lokalne Kryteria Wyboru – OPERACJE INNE NIŻ GRANTY

18 Lokalne Kryteria Wyboru – OPERACJE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

19 Lokalne Kryteria Wyboru – PROJEKTY GRANTOWE

20 Lokalne Kryteria Wyboru – PREMIE (podejmowanie działalności gospodarczej)

21 Formularz wniosku w sprawie zmian zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

22 Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych – funkcjonowanie LGD:

23  Ankieta monitorująca dla Beneficjentów i Grantobiorców


Dokumenty archiwalne:


15 PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – dokument obowiązujący do Naborów 1/2019/G, 2/2019/G


PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do Naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6Załącznik nr 7, Załącznik nr 8.


PROCEDURA – oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców– dokument obowiązujący do Naborów 1/2017/G, 2/2017/G

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6,   Załącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 2 do Umowy; Załącznik nr 3 do Umowy;   Załącznik nr 4 do Umowy;  Załącznik nr 7, Załącznik nr 8.


PROCEDURA – ogłaszania, oceny i wyboru operacji – dokument obowiązujący do Naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 1/2020

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4,Załącznik nr 5, Załącznik nr 6,Załącznik nr 7, Załącznik nr 8


PROCEDURA – ogłaszania oceny i wyboru operacji oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – dokument obowiązujący do Naborów 1/2019/G, 2/2019/G

Załącznik nr 1,Załącznik nr 2,Załącznik nr 3,Załącznik nr 4,Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 2 do UmowyZałącznik nr 3 do Umowy; Załącznik nr 4 do Umowy;Załącznik nr 7,Załącznik nr 8


SKŁAD RADY LGD  działający do 12.12.2019 r.

SKŁAD RADY LGD działający do 12.12.2018 r.

SKŁAD RADY LGD działający do 19.06.2018 r.

SKŁAD RADY LGD działający do 31.12.2017r.


SKŁAD ZARZĄDU LGD działający do 18.06.2020 r.

SKŁAD ZARZĄDU LGD działający do 12.12.2018 r.


Budżet i plan finansowy  –  od 20.09.2017 do 05.06.2019

BUDŻET I PLAN FINANSOWY –  od 06.06.2019 do 23.04.2020

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący do 05.06.2019

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 06.06.2019 do 23.04.2020

PLAN DZIAŁANIA – obowiązujący od 24.04.2020


STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO obowiązująca do 06.06.2019

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO obowiązująca do 23.04.2020


HARMONOGRAM NABORÓW– obowiązujący do 27.07.2020

HARMONOGRAM NABORÓW – obowiązujący od 28.07.2020