Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 06.06.2019 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”zaprasza naWalne Zebranie Członkóww dniu 06.06.2019r (czwartek) o godzinie 10.00Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A 

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości;

2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał;

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;

4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 25.02.2019r.;

5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019;

6. Aktualizacja LSR w związku ze zmianą planu działania po zakończeniu I kroku milowego;

7. Dyskusja;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) Aktualizacja LSR

 b) Ustalenia składki członkowskiej na 2019r.

Prezes ZarząduLGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”

-//-

Jacek Grzegorzak