Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G z dnia 17.04.2019 r.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny projektu grantowego:”Realizacja działań promujących ofertę turystyczną obszaru objętego LSR i/lub produkty lokalne, w tym publikacje”.

Zakres tematyczny naboru wniosków o powierzenie grantów: “Realizacja działań promujących ofertę turystyczną obszaru objętego LSR i/lub produkty lokalne, w tym publikacje”

Przejdź do ogłoszenia:

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2019/G