sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Informacja o aktualizacji Harmonogramu Naborów Wniosków i LSR

W związku z podpisaniem w dniu 14.06.2019 r. Aneksu nr 7 do Umowy Ramowej informujemy, że w zakładce dokumenty do pobrania zamieszczony został aktualny Harmonogram Naborów Wniosków (pozycja 13) oraz Lokalna Strategia Rozwoju przyjęta przez WZC w dniu 06.06.2019r. (pozycja 6).