Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Ruszają dwa Projekty Grantowe!

Już niebawem wydarzy się dużo ciekawych inicjatyw na terenie działania LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”, ponieważ  20 marca 2018 r. LGD podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego dwie umowy na realizację Projektów Grantowych w ramach poddziałania 19.2 “„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Już niebawem wydarzy się dużo ciekawych inicjatyw na terenie działania LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”, ponieważ  20 marca 2018 r. LGD podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego dwie umowy na realizację Projektów Grantowych w ramach poddziałania 19.2 “„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejnym krokiem do podjęcia realizacji zadań jest podpisanie umów LGD z Grantobiorcami, którzy zostali wyłonieni do realizacji zadań w przeprowadzonych w 2017 r. konkursach.  W dniach 28 i 29 marca 2018 r. większość  Grantobiorców takie umowy podpisało.

Pierwszy Projekt Grantowy nosi nazwę  “Wzmocnienie potencjału organizacji z obszaru działania LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie”, kultywujących lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne.” i obejmuje zadania wpisujące się w zakres zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez:

Zakup historycznych mundurów – zadanie realizowane przez Jeździecki Klub Sportowy “Dragon” w Dubiecku,

Warsztaty kulinarne, przygotowanie degustacji na spotkanie międzypokoleniowe i przygotowanie stoiska z lokalnymi potrawami tradycyjnymi podczas imprezy “Majówka pod Jaworem”- zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Tradycji I Kultury Wiejskiej “JAWORNIK”,

Uszycie żupanów i koszul męskich stanowiących elementy stroju ludowego zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników  Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie,

Opracowanie i wydanie pozycji książkowej oraz inscenizacja słowno muzyczna związana z tradycjami weselnymi z okolic Rokietnicy, zakup strojów ludowych – zadanie realizowane przezStowarzyszenie Kulturalne “CARPATIA”,

Zakup strojów ludowych – rzeszowskich dla członków Kapeli  Bachórzanie oraz nagranie i wydanie płyty z muzyką ludową – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz,

Warsztaty taneczne regionalnych  tańców ludowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krzywcza oraz wyjazd edukacyjny – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Otwarta Dłoń,

Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP – zadanie realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dynowie.

Drugi Projekt Grantowy został zatytułowany  “Rozumieć, doceniać, chronić – organizacja wydarzeń mających na celu upowszechnianie lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru działania LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie.”  i obejmuje  7 następujących wydarzeń wpisujących się w zakres zachowania dziedzictwa lokalnego:

Organizacja imprezy „Na Ludową Nutę” w tym prezentacja regionalnej muzyki ludowej, występy kapel i zespołów śpiewaczych w gminie Jawornik Polski. Zadanie realizowane będzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaworniku Polskim.

“Biesiada na folkową nutę” – Piknik folklorystyczny w gminie Krzywcza, występy kapel ludowych, degustacje potraw regionalnych i konkursy dla uczestników imprezy: “Swojskie jadło”,  „Moda na folkowo”  oraz konkurs wiedzy o lokalnych zwyczajach i tradycjach. Zadanie realizowane będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Babicach,

“Podróż do tradycji” Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z gminy Dubiecko, mających na celu  wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, w oparciu o lokalne dziedzictwo: rękodzielnicze, taneczne, wokalne i teatralne połączone z organizacją  imprezy nawiązującej do tematyki “sobótki”. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa,

“My się nie nudzimy, bo tańczyć lubimy – przedszkolaki na ludowo” Przegląd tańców ludowych w wykonaniu grup przedszkolaków z terenu gminy Markowa. Impreza kulturalna. Zadanie organizowane będzie przez Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne TAHUMA,

“Średniowieczny jarmark pod Boruszem” – Impreza historyczna w gminie Rokietnica, spektakl, pokazy średniowiecznych rzemiosł, koncert muzyki dawnej, degustacja jadła. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tuligłów,

“Powrót do smaków naszych dziadków” Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży oraz piknik dla mieszkańców miasta Dynów z prezentacją i degustacją potraw. Zadanie realizowane będzie przez Ochotniczą  Straż Pożarną Bartkówka w Dynowie,

“Harta Wczoraj i Dziś” – impreza integracyjno-promocyjna dla mieszkańców wsi Harta oraz mieszkańców gminy Dynów – piknik i wydawnictwo. Zadanie realizowane będzie przez Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta z siedzibą w Harcie.

Warto śledzić ogłoszenia, plakaty i wziąć udział w zaplanowanych wydarzeniach, ponieważ będą one realizowane w każdej gminie należącej do LGD w okresie od kwietnia do sierpnia 2018r.

Galeria fotografii – podpisanie umów z Grantobiorcami