Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 23.11.2017 r.

Zaproszenie na posiedzenie RadyStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w siedzibie LGD  – Nienadowa 502A, w dniu 23.11.2017r. (czwartek) godzina 13.00, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umów Beneficjentów – dot. wniosków złożonych w ramach naborów 2/2016 i 3/2016.

 Porządek obrad:1.Otwarcie posiedzenia Rady.

2.Sprawdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 

5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestrów Interesów Członków Rady”.

6.Zaopiniowanie zmian umów, – wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów – podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. 

7.Wolne wnioski i zapytania

.8.Zamknięcie posiedzenia Rady.
Przewodnicząca Rady LGD /-/Bożena Gmyrek