sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 09.11.2017 r.

 Zaproszenie na posiedzenie RadyStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu 09.11.2017r. (czwartek) godzina 13.00, które odbędzie się w siedzibie LGD – Nienadowa 502A,w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umowy wnioskodawcy Gminy Dubiecko.  Dot. wniosku złożonego w ramach naboru 4/2016.

 Porządek obrad Rady:

1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.

2.Sprawdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 

5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.

6.Zaopiniowanie zmian umowy – wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. 

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie posiedzenia Rady.
Przewodniczący Rady LGD /-/Bożena Gmyrek