środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji

Informacja dla Beneficjentów wybranych do realizacji operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 W związku z otrzymanym dofinansowaniem Beneficjenci są zobowiązani do zapewnienia właściwej identyfikacji wizualnej, w szczególności poprzez oznaczenie miejsc realizacji operacji oraz stosowanie odpowiednich znaków.Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji określa Księga Wizualizacji Znaku PROW (KWZ). 

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej do użytku profesjonalnego (jeżeli taka istnieje) (sposób opisano na str. 26 KWZ) oraz gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 50 tys. euro, w miejscu realizacji operacji poprzez plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę informacyjną (przykład podano na str. 23 KWZ).