sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 11.10.2017 r.

Zaproszenie na posiedzenie RadyStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu 11.10.2017r. (środa) godzina 16.00, które odbędzie się w Muzeum Wsi Markowa, 37–120 Markowa 1500, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umowy wnioskodawcy Agnieszka Daraż Pierożyńska „4 BODY”. 

Dot. wniosku złożonego w ramach naboru 1/2016 „Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy„

Porządek obrad Rady:

1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia.

2.Sprawdzenie prawomocności obrad.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 

5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.

6.Zaopiniowanie zmian umowy – wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie posiedzenia Rady.


Przewodniczący Rady LGD  /-/Bożena Gmyrek