sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 20.09.2017 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza na Walne Zebranie Członków  w dniu 20.09.2017 o godzinie 13.00 Nienadowa 502 a 

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie gości,

2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

4. Przedstawienie porządku obrad 

5. Podjęcie uchwał: 

6. Podjęcie uchwały nr 7/2017r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 20.06.2017. 

7. Podjęcie uchwały nr 8/2017r. w sprawie zatwierdzenia składek członkowskich na 2017r. 

8. Podjęcie uchwały nr 9/2017r. w sprawie dokonania zmian w LSR  

9. Przedstawienie informacji z działalności biura,

10. Dyskusja – Wolne wnioski.