sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Informacja z realizacji Planu Komunikacji

Warunki i zasady powierzenia grantów na zadania w zakresie wspierania działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego, w tym także poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych i/ lub aktywizujących mieszkańców, zostały przedstawione uczestnikom spotkań informacyjno – konsultacyjnych w dniach od 29 maja do 02 czerwca 2017 r. Spotkania zostały zorganizowane w ramach kampanii informacyjnej planu komunikacji LGD, w związku z naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych, które zostały przewidziane do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie.

Prezentacja oraz panel dyskusyjny został przeprowadzony w gminach członkowskich naszego stowarzyszenia: mieście Dynów oraz gminach Dubiecko, Rokietnica, Jawornik Polski, Dynów, Krzywcza i Markowa.  W spotkaniach uczestniczyło łącznie 47 osób, w tym przedstawiciele lokalnej społeczności, stowarzyszeń i samorządów.