środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

LGD pracuje nad Lokalnymi Kryteriami Wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji i Grantobiorców to niezwykle ważny dokument w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W piątek 26 stycznia 2024 przedstawiciele Rady i Zarządu odbyli spotkanie robocze by uzgodnić rodzaje, zakres i metodologię oceny dla kryteriów rankingujących wnioski składane w ramach planowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 przedsięwzięć. Projekt wypracowanych kryteriów wyboru zostanie przedłożony do publicznych konsultacji i zachęcamy Państwa do czynnego udziału w tych konsultacjach i podzielenia się z nami własnymi uwagami.