Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii

Miło nam poinformować Państwa, że Strategia Rozwoju Lokalnego dla naszej Lokalnej Grupy Działania na nowy okres programowania UE otrzymała 86,21 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w woj. podkarpackim.

Czekamy więc na podpisanie umowy i możliwość realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Nasi Beneficjenci będą mogli starać się o dotacje na wsparcie tworzenia i rozwoju: firm, gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych. Przewidziano wsparcie na rzecz edukacji pozaformalnej i pomocy sąsiedzkiej oraz innych działań społecznych, integrujących mieszkańców. Zaplanowano także wsparcie na realizację innowacyjnych inwestycji w małą infrastrukturę publiczną, a także poprawę dostępu do usług dla wszystkich.

W dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). W naborze zostało złożonych 26 LSR. Wszystkie złożone strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zostały wybrane. Wszystkim Gratulujemy!

Link do