środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Główne kierunki wsparcia w nowej LSR 2023-2029 – konsultacje społeczne

Przedstawiamy do konsultacji społecznych zaplanowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2029 Cele i przedsięwzięcia do realizacji wraz z przypisanym budżetem. Czekamy na Państwa propozycje zmian, sugestie i uwagi do dnia 24.05.2023r. Uzupełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście do biura LGD bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres lgdpogorze@interia.eu

Cele i przedsięwzięcia w ramach LSR na lata 2023-2029

Formularz zgłaszania uwag i propozycja zmian