Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Zapraszamy na konsultacje społeczne nowej LSR na lata 2023-2029

W związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
ZAPRASZA
mieszkańców gmin członkowskich, przedsiębiorców i rolników, działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, OSP, KGW i innych NGO, przedstawicieli jednostek edukacyjnych (szkól, przedszkoli, żłobków) oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych,
NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE DOKUMENTU
w biurze LGD “Pogórze Przemysko-Dynowskie” – Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko (punkt konsultacyjny)

Państwa propozycje zmian, wnioski i uwagi będą bardzo pomocne przy budowie poszczególnych elementów strategii, w tym określaniu przedsięwzięć, celów, planu finansowego czy wskaźników.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze LGD, telefonicznego pod nr tel. 166511687 lub za pośrednictwem e-mail: lgdpogorze@interia.eu

Nowa strategia LGD będzie finansowana z dwóch programów, tj. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 i będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów oraz wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania do 2029 roku.