sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Nabór wniosków nr 1/2023 – ogłoszenie

Ogłoszenie nr 1/2023 z dnia 05.05.2023r. o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin trwania naboru: od 29 maja 2023 r. – do 14 czerwca 2023 r. do godziny 16.00.

TREŚĆ OGŁOSZENIA