Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Szkolenia on-line dla KGW

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkolenia organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów skierowane do członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich, w formule on-line, w ramach realizacji operacji  “Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu: “Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy:
– moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.),
– moduł 2: komunikacja interpersonalna,
– moduł 3: produkcja i przetwórstwo,
– moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.)

Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315