Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 29.09.2022r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

w dniu 29.09.2022 (czwartek ) o godzinie 14.00w Świetlicy Wiejskiej w Winne – Podbukowina 37

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie gości,
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 4. Przedstawienie Sprawozdania finansowego bilans za 2021r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2021r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2021r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021r.
 8. Przedstawienie Raportu z monitoringu i ewaluacji za 2021r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • 1/2022 – przyjęcia sprawozdania finansowego
 • 2/2022 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 • 3/2022 – zatwierdzenia sprawozdania Rady
 • 4/2022 – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • 5/2022 – udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021r.
 • 6/2022 – zatwierdzenie raportu z monitoringu i ewaluacji

Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko -Dynowskie”
Jacek Grzegorzak