Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Projekt Grantowy p.n. “Realizacja działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”

Prezentujemy państwu kolejny projekt grantowego LGD zrealizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 p.n. “Realizacja działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Oto jakie zadania udało się zrealizować przez czternastu grantobiorców za łączną  kwotę około 127000,00  zł.

1. „Zakup Strojów Ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Słonnem”
KGW  powstało w 2018 roku i od tej pory aktywnie działa na rzecz wsi oraz gminy. Koło liczy 43 członków i bierze udział w świętach i uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i kościelnych. Na różnego rodzaju konkursach zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Mając na uwadze rozwój i przyszłość stowarzyszenia, KGW zdecydowało się na zakup nowych strojów, typowych dla reprezentowanego regionu.

2. Zakup marynarek estradowych i instrumentu muzycznego dla Orkiestry Dętej OSP w Dynowie”
Orkiestra występuje podczas różnych uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych, religijnych oraz lokalnych. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury organizuje koncerty, a także bierze udział w przeglądach orkiestr dętych OSP. Zakup marynarek estradowych ma na celu poprawę wizerunku Orkiestry, a zakup dodatkowego instrumentu muzycznego pomoże uatrakcyjnić jej repertuar.

Wyposażenie dla OSP Bartkówka

3. „Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów paradnych, halabard, toporków oraz pasów  dla straży bożogrobowych”
Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie corocznie bierze udział w organizowaniu takich imprez jak dożynki, święta kościelne, dni Pogórza, zawody sportowo-pożarnicze. Prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się na wodzie. Realizacja projektu zintegruje i zaktywizuje zarówno młodzież oraz osoby starsze posiadające duże doświadczenie w kultywowaniu tradycji, jaką jest straż przygrobowa. Projekt pozwoli zachować od zapomnienia tradycyjne dziedzictwo lokalne związane z obchodami Świąt Wielkanocnych.

Stroje dla CARPATIA gm. Rokietnica

4. Zakup strojów dla Stowarzyszenia Kulturalnego ,,Carpatia”
Stowarzyszenie aktywnie działa i bierze udział w przeglądach, konkursach, występach na terenie LGD. W ramach projektu zakupiono stroje ludowe, które pomogą kultywować aktywność  kulturalną, wzmocnią wizerunek Stowarzyszenia zachowującego miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje wśród społeczności lokalnej, wpłyną na lepszą jakość jego działalności.

5. „Zakup strojów rzeszowskich dla KGW w Rokietnicy Woli”
KGW powstało w 2019 roku po odbyciu szkoleń organizowanych przez ARiMR. KGW liczy 38 członków, bierze udział w świętach i uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych i kościelnych. Działalność KGW Rokietnica Wola to  m.in. pokazy, degustacje, wystawy, występy. Mając na uwadze rozwój i przyszłość stowarzyszenia, KGW zdecydowało się na zakup nowych strojów, typowych dla reprezentowanego regionu rzeszowskiego.

6. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Husowie” Orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Staży Pożarnej w Husowie posiada bogatą tradycję oraz doświadczenie w promowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu działalności zmierzającej do kultywowania dziedzictwa lokalnego. Instrumenty stanowić będą uzupełnienie posiadanego, wyeksploatowanego długoletnim użytkowaniem przez orkiestrę sprzętu muzycznego.

7. „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawce – etap II”
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce prowadzi swą działalność od 1947 roku. Posiada ono bogatą tradycję oraz doświadczenie w promowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu działalności zmierzającej do kultywowania dziedzictwa lokalnego. Zakupiono spódnice oraz bluzki, które stanowią uzupełnienie posiadanych przez KGW strojów ludowych.

Zespół Hadlanie – stroje

8. „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Hadlanie”
Zespół istnieje od 30 lat i nieprzerwanie działa na terenie Gminy Jawornik Polski oraz powiatu przeworskiego. Zespół uczestniczy w rożnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych, promuje tradycję i zachowanie dziedzictwa lokalnego, zwłaszcza przez wykonywanie utworów twórczości ludowej i religijnej. Zakup strojów umożliwi kultywowanie zachowania dziedzictwa lokalnego, a także poprawi wizerunek samego zespołu podczas występów.

Stowarzyszenie Kobiet z Manasterza – gorsety

9. Zakup gorsetów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet z Manasterza Stowarzyszenie działa od 2015 roku i czynnie włącza się w prace na rzecz rozpowszechniania kultury i zachowania dziedzictwa lokalnego. Organizuje lub współorganizuje imprezy w trakcie których promuje dziedzictwo lokalne: dożynki, biesiady. Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie posiadało strojów ludowych, które tworzą wizerunek Stowarzyszenia jako organizacji promującej dziedzictwo lokalne. Członkinie Stowarzyszenia poprzez zakup gorsetów ludowych chcą utożsamić się z regionem, promować i rozpowszechniać zachowanie dziedzictwa oraz zachęcić innych mieszkańców do pracy na rzecz lokalnej społeczności.

10. „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworniku – Przedmieście”
Koło zostało założone w 2021 r. i liczy 35 członków, którzy aktywnie angażują się w pomoc społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Jawornik Polski. Zakup strojów ludowych znacząco rozszerzy obszar działania koła. Członkowie będą mogli reprezentować miejscowość i kultywować tradycje ludowe pośród mieszkańców gminy Jawornik Polski jak i regionu oraz obszaru LGD.

OSP Dylągowa – stroje dla KGW

11. „Wsparcie działalności KGW Dylągowa poprzez zakup strojów ludowych”
Grantobiorca – OSP w Dylągowej jest jednostką, która poza głównymi statutowymi działaniami aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, wspierając lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, parafią i szkołą. OSP współpracuje  z KGW przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez i występów. Stroje ludowe dla KGW w Dylągowej prezentowane będą podczas różnego rodzaju występów, lokalnych uroczystości, dożynki, święta narodowe, festiwale, festyny, uroczystości religijne. Zakup przyczyni się do wzrostu zainteresowania tradycjami lokalnymi oraz do osiągnięcia celu w zakresie rozwoju aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych oraz zachowania i promowania lokalnych zwyczajów i tradycji.

Gabloty do Izby pamięci – OSP Ulanica

12. „Doposażenie Izby Pamięci w Ulanicy”
Zadanie zrealizowane przez OSP w Ulanicy, która poza głównymi statutowymi działaniami aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, wspierając lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, parafią, szkołą oraz Lokalną Grupą Etnograficzną z Ulanicy. OSP chciało zadbać aby wszystkie eksponaty były dobrze zabezpieczone i znalazły godne miejsce w Izbie Pamięci. Zadanie objęte projektem angażuje społeczność wsi Ulanica celem zebrania pamiątek do Izby Pamięci, których jest coraz więcej a po domach jest ich jeszcze mnóstwo.

Stowarzyszenie Pań w Hucisku Jawornickim – nowe stroje

13. „Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Pań w Hucisku Jawornickim”
Stowarzyszenie od wielu lat uczestniczy w rożnego rodzaju imprezach promujących dziedzictwo lokalne takich jak: dożynki, festyny ludowe, święto chleba, organizowało również biesiady promujące  twórczość i tradycje ludowe. Podczas tych imprez Stowarzyszenie brało udział w rożnego rodzaju konkursach, podczas których oceniany był również strój uczestników. Celem operacji jest zachowanie i ożywienie dziedzictwa kulturowego oraz podtrzymywanie tradycji ludowych i kulturowych naszego regionu w środowisku lokalnym, poprzez zakup jednakowych strojów nawiązujących do tradycji ludowej. Dzięki realizacji projektu stworzą się  odpowiednie warunki do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym dla członkiń Stowarzyszenia.

14. „Zakup tradycyjnych strojów ludowych szlacheckich oraz z epoki Księstwa Warszawskiego dla młodzieżowych grup artystycznych z Gminy Krzywcza”
Odbiorcami projektu będzie młodzież uczęszczająca do pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywcza. Stroje wspomogą działalność lokalnych organizacji. W Gminie Krzywcza działają dwa młodzieżowe chóry ludowe, grupa teatralna oraz organizowane są zajęcia z tańca ludowego dla dzieci i młodzieży. Projekt pozwoli na integrację lokalnego społeczeństwa, jego aktywizację oraz na kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.