sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 13.12.2018 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się:
w dniu 13.12.2018 r (czwartek) o godzinie 15.30
w siedzibie LGD – Nienadowa 502A.

Porządek posiedzenia:
1. Powitanie gości,
2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 20.06.2018r.,
5. Uzupełnienie składu Rady,
6. Uzupełnienie składu Zarządu,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uzupełnienia składu Rady
b) uzupełnienia składu Zarządu.
Wiceprezes Zarządu
LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie
-//-
Zygmunt Frańczak