Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 14.08.2020 r.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
“Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek”

Przejdź do ogłoszenia
OGŁOSZENIE Nr 2/2020 z 14.08.2020