Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące dokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu będącego osobą fizyczną

Drodzy Beneficjenci, w związku z tym, że pojawiła się interpretacja odnośnie dokumentowania miejsca zamieszkania, prosimy zwrócić uwagę, aby do wniosku załączyć odpowiednie dokumenty w tym zakresie np.zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego

Zapisy instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy, mówiące o dostarczeniu pierwszej str. zeznania podatkowego itp. nie będą miały zastosowania dla aktualnie trwającego naboru nr 1/2019 na podjęcie działalności gospodarczej. 

W załaczeniu pismo w tej sprawie:http://prow.podkarpackie.pl/images/mics/interpretacje/19_2/0365_001.pdf