Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Informacja z realizacji Planu Komunikacji w 2019 r.

W ramach realizowanego Planu Komunikacji, Biuro Lokalnej Grupy Działania przeprowadziło cykl siedmiu spotkań informacyjno – konsultacyjnych w gminach członkowskich: Dubiecko, Dynów, Rokietnica, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa oraz w mieście Dynów. Spotkania odbywały się w dniach od 08-12 lipca 2019r. 

Uczestnikom zostały przedstawione warunki określające możliwości ubiegania się o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie, z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) premia.

Omówiono też najważniejsze kwestie związane z wypełnianiem wniosku i biznesplanu.W spotkaniach wzięło udział łącznie 62 osoby.