sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Z przyjemnością informujemy, że nasza LGD znalazła się wśród 6-ciu Grup z Województwa Podkarpackiego, które wypracowały “bonus” po weryfikacji realizacji pierwszego kroku milowego określonego w Strategii Rozwoju Lokalnego.

W związku z powyższym zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nasza LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie nowych działalności i rozwój istniejących firm). Kwota o jaką możemy zawnioskować wynosi 590000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie złożony w tej sprawie wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego.