Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Projekt współpracy międzynarodowej – dofinansowany!

Zaczynamy realizację polsko- węgierskiej współpracy w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości w ramach projektu zatytułowanego “W poszukiwaniu niecodziennych inspiracji do promocji obszarów”.

Prezesi Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia “Z Tradycją w Nowoczesność”  10.04.2019r. podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie zaplanowanych działań.

Celem projektu jest: “Promocja obszaru partnerskich LGD poprzez organizację polsko- węgierskich wystaw, pokazów produktów i usług lokalnych, publikację kulinarną i materiały reklamowe”.

Projekt będzie realizowany w 2019 r. Jest to projekt współpracy międzynarodowej, którego zakres tematyczny został wypracowany przez wszystkich partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską. Skierowany jest do grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż., osób niepełnosprawnych, kobiet,  rodzin wychowujących dzieci oraz przedsiębiorców, lokalnych twórców,  producentów i usługodawców, a także przedsiębiorców i turystów.

Kwota dofinansowania 110.000,00 zł

Operacja w zakresie działań realizowanych przez polskich partnerów projektu zostanie zrealizowana poprzez cztery  zadania:

1. Wystawa produktów i usług lokalnych na terenie Węgier;

2. Wystawa produktów i usług lokalnych na terenie Polski;

3. Promocja produktów lokalnych poprzez “Publikację kulinarną”;

4. Materiały promujące obszary partnerów;

Partenrem zagranicznym projektu jest Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete  (Węgierska Lokalna Grupa Działania z okolic Jaszapati).

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.