środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Badanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie” do wypełnienia anonimowej ankiety. Badanie dotyczy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i będzie prowadzone do 15.01.2019 r.

Ankietę kierujemy do mieszkańców z terenu gmin Dubiecko, Dynów, Rokietnica, Krzywcza, Markowa, Jawornik Polski oraz miasta Dynów.
Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD “Pogórze Przemysko -Dynowskie”.Ankieta jest anonimowa.

Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.


Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura LGD “Pogórze Przemysko- Dynowskie” za pośrednictwem e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście.
Badanie za rok 2018 prowadzone będzie od 28.11.2018 r. do 15.01.2019 r.


Bezpośredni link do ankiety w wersji elektronicznej:  ANKIETA online
Formularz ankiety do pobrania i wydrukowania: ANKIETA.pdf