Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Informacja o projekcie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

„Fundusz Usług Rozwojowych”  – dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego – nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu II naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od firm z całego kraju, w której znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje.

Wsparcie w ramach projektu jest ukierunkowane w szczególności na:a) pracownikach powyżej 50 roku życia, b) pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 – wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym), c) usługi prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%.

 Formularze zgłoszeniowe w ramach II naboru do projektu można składać 
od 08.10.2018 r. do  26.10.2018 r.

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. (czwartek) o godz. 12.00, w Przemyślu w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl


Biuro projektu: ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3 

 Do pobrania:- Treść informacji– Ulotka