Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Projekt Współpracy Międzynarodowej

Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył będzie zakresu: Promowanie obszaru  objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Delegacja przedstawicieli  Lokalnej Grupy Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie”, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia “Z Tradycją w Nowoczesność” oraz Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalnej Grupy Działania w dniach 26-27.07.2018 była z wizytą w Jászapáti, gdzie znajduje się siedziba Węgierskiej Lokalnej Grupy Działania – Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete.

Celem wizyty było omówienie możliwości współpracy oraz ustalenie szczegółów partnerstwa, w tym zaplanowanie zakresu rzeczowego wspólnego projektu. 

Wszystkie LGD, które utworzą Partnerstwo (zarówno Grupy Polskie jak i Węgierska) będą się ubiegały o dofinansowanie projektu ze środków EFRROW, co wynika z działań zaplanowanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju.