czwartek, 13 czerwca, 2024
Aktualności

Badanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Szanowni Państwo!

       Niniejszą ankietę kierujemy do mieszkańców z terenu gmin Dubiecko, Dynów, Rokietnica, Krzywcza, Markowa, Jawornik Polski oraz miasta Dynów.

Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD Pogórze Przemysko Dynowskie. Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura LGD “Pogórze Przemysko- Dynowskie” za pośrednictwem e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście.
Badanie za rok 2017 prowadzone w okresie od 12.12.2017 do 15.01.2018 r.
Bezpośredni link do ankiety w wersji elektronicznej:  ANKIETA online
Formularz ankiety do pobrania i wydrukowania – ANKIETA.pdf