Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 11.05.2017

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania”Pogórze Przemysko – Dynowskie”zaprasza członków Rady w dniu 11.05.2017, godzina 13 na posiedzenie Rady, które odbędzie się w siedzibie biura LGD w miejscowości Nienadowa 502 A.

Posiedzenie Rady dotyczy ponownej oceny wniosków w wyniku wniesionych do biura LGD protestów, w kryteriach, w których wnioskodawca podnosi zarzuty.Dotyczy naboru 2/2016 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA „  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.