Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 06.02.2017

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie”zaprasza członków Radyw dniu 06.02.2017 godzina 13 na posiedzenie Rady, które odbędzie się w siedzibie biura LGD w miejscowości Nienadowa 502 A. Posiedzenie Rady dotyczy rozpatrzenia wniesionych do biura LGD protestów od wyników oceny w ramach poddziałania 19,2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.