Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 26.10.2016r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 26.10.2016  o godzinie 14.00 Nienadowa 502 a.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości,

2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały,

5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 18.08.2016r. – podjęcie uchwały,

6. Wybór Komisji Rewizyjnej,

7. Sprawy różne.