Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków – 18.08.2016r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania„Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza na Walne Zebranie Członków w dniu 18.08.2016  o godzinie 14.00 Nienadowa 502 a.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie gości,
  2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
  4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały,
  5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.05.2016r. – podjęcie uchwały
  6. Dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w celu ogólnym 2 (przesunięcie kwot pomiędzy działaniami ) – podjęcie uchwały
  7. Ustalenie wysokości diet dla członków Rady LGD – podjęcie uchwały
  8. Sprawy różne.