środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Informacja o wynikach drugiego naboru

Informacja o wynikach drugiego naboru

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Pogórze Przemysko – Dynowskie” informuje, iż w wyniku ogłoszonego konkursu „Pracownik ds. wdrażania projektów” do biura LGD została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania konieczne i została zakwalifikowana do dalszego etapu konkursu, test i rozmowa kwalifikacyjna. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, tzn test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna, na stanowisku  Pracownik ds. wdrażania projektów została zatrudniona Pani Mirosława Marszałek – Pełzak.